Hakkımızda

KTÜKD, 1991 yılında profesyonel Kıbrıslı Türk kadınlar tarafından;

Toplumun her kesiminde ortaya çıkan sorunların çözümüne kadınların katılımını teşvik etmek, kadınların kamusal yaşamın her alanında ve her düzeyinde nüfuz sahibi ve etkili olmalarını sağlamak ve onları yetkili kılmak vizyon ve misyonuyla kurulmuştur.

KTÜKD, kolektif eylem yoluyla kanıta dayalı planlama ve savunuculuğu, Kıbrıs’ın kuzeyinde kadınların üretim kaynaklarına erişiminde ve karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak bütünsel ve iyi planlanmış gelecek politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesi için hayati dayanaklar olarak görmektedir.

KTÜKD, 2001 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde Eğitim ve İstihdamda Cinsiyet Profili Anketi’ni gerçekleştirmişti. Anket, kadınların ekonomik hayattaki durumuna ilişkin bilgi sağlamanın yanı sıra, 2000’li yılların başında toplumsal cinsiyet konularında çalışan STK’lar ve akademisyenler için de ilk kapsamlı veri kaynağı olmuştur. Parity projesi (Kadınların Üretim Kaynaklarına Erişiminin Artırılması için Ortaklık Projesi (Parity Projesi), Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte) aracılığıyla KTÜKD ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan tüm ilgili gruplar arasında kanıta dayalı araştırma ve ortaklığa/işbirliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

KTÜKD amacı;

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği © 2024